Vätö-Sörgårdens samfällighetsförening © 2017

 

Välkommen till Vätö-Sörgårdens samfällighetsförening

 

Sörgårdens intresseförening bildades 1973 då området exploaterades.

1975-76 byggde och flyttade de första tomtägarna in. Vägarna var anlagda från början och vattnet delades under de första åren med en annan förening men 1981 gjordes en ny anläggningsförrättning, Sörgårdens Samfällighetsförening bildades, föreningen köpte och byggde en egen anläggning för vatten. Vattnet räckte dock inte alla gånger utan 1988-89 borrades nya hål. Läs mer vad som hänt i Sörgården under länken "vad har hänt efter -89".

Vårt gemensamma vatten!
Eftersom vi har "eget" vatten är det speciellt viktigt att du som medlem ser över dina kranar, kopplingar och packningar med jämna mellanrum så de inte läcker och tömmer vårt system på vatten för oss andra. Speciellt viktigt är det för dig som endast har "sommarvatten" att kolla kranar, kopplingar och packningar efter vinterns avstängning!

Gäller alla
Kom ihåg, att stänga av ditt vatten till din fastighet vid tomtgränsen när du lämnar ditt hus för längre tid än en dag, drag åt avstängningen ordentligt. Droppar/sipprar det vatten under några dagar är snart vårt system helt tömt.

Framtida vatten och avlopp
Norrtälje kommun har beslutat att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet, läs mer under länken "vatten och avlopp 2020".

Sörgårdens Samfällighetsförening ansvarar för vägar, gemensamhetsanläggningar och vatten.

Har du synpunker på sidan eller vill bidra med något, kontakta sekreteraren.


Årsmöte 6 maj 2017,
kl. 11:00

Städ-projektdagar 2017
27 maj och 10 juni
23 september och
7 oktober


Viktiga meddelanden

Årsmötet 2016 beslutade att bommen ska vara öppen kl. 08.00 - 19.00 under tiden
1 juni - 31 augusti. Övrig tid ska den alltid vara stängd efter genomfart.
Beslutet kommer att utvärderas till nästa årsmöte 2017.
Hastighetsbegränsningen på 20 km/h gäller fortfarande och ska respekteras av alla!


Att tänka på, om du inte kan närvara vid årsmötet och vill vara med på röstningar. Då måste du lämna en fullmakt till någon i föreningen som företräder dig!


Vätö-Sörgården är ett detaljplanerat område. Vill du veta vilka regler som gäller för byggande av altan, friggebod, installation av luftvärmepump osv. besök Boverkets hemsida för mer information.


Det är Norrtälje kommun som bestämmer om eldning inom detaljplanerat område, inte Brandkåren!
Trots att brandförsvaret inte har förbjudit eldning kan kommunen ha förbjudit det av miljöskäl, kontrollera med Bo & Miljö, Norrtälje kommun


Besöksräknare.
Startade 2011-03-05