Vätö-Sörgårdens samfällighetsförening © 2018

 

Framtida vatten och avlopp

Norrtälje kommun planerar att bygga ut det kommunala vatten och avloppsnätet till Vätö. Läs mer på deras hemsida.

Information gavs på årsstämman 2011 angående den framtida anslutning av vatten och avlopp som Norrtälje kommun planerar att göra.

Enligt kostnaden 2011 skulle en anslutning för föreningen till kommunens anslutningspunkt kosta ca 24 000 kronor per fastighet förutom de kostnader som uppstår för föreningen att anlägga vatten- och avloppsrör inom området som ska ansluta till kommunens anslutningar.

Vill (eller av framtida miljöskäl bli tvingad) man sedan ansluta sig som enskild medlem tillkommer en kostnad av ca 200 - 250 tusen kronor per fastighet.

 

Sidan är uppdaterad
2015-05-15