Vätö-Sörgårdens samfällighetsförening © 2020

 

Framtida vatten och avlopp

Norrtälje kommun planerar att bygga ut det kommunala vatten och avloppsnätet till Vätö.

Se deras hemsida där du kan du läsa VA-plan 2018 med bilaga 1 åtgärdsbehov i den befintliga allmänna VA-anläggningen och bilaga 2 VA-utbyggnadsplanen i befintlig bebyggelse.

 

Sidan är uppdaterad
2018-05-24