Vätö-Sörgårdens samfällighetsförening © 2020

 

Trivselregler

Årsmötet är det forum som beslutar hur samfälligheten ska bedrivas. Vill du vara med och påverka hur det ska vara inom Sörgården, välkommen till årsmötet.

Trivselreglerna innebär, att du ska respektera vad föreningens medlemmar gemensamt har beslutat.

 

Sidan är uppdaterad
2016-05-06

 

Har du synpunker på sidan eller vill bidra med något, kontakta sekreteraren