Vätö-Sörgårdens samfällighetsförening © 2018

 

Nya husnummer

Nya adresser i Norrtälje kommun

Norrtälje kommun har i samråd med styrelsen i Vätö-Sörgårdens
samfällighetsförening beslutat om nya husnummer.

Vi får inte behålla våra fastighetsbeteckningar som husnummer, utom
i några fall där det råkar sammanfalla med nya numreringen. För skyltning
av de nya husnumren svarar berörd fastighetsägare.

Posten är tacksam om postlådorna märks upp med den nya adressen,
Bysträskvägen nr respektive Svartträskvägen nr, då samma nummer
återkommer på bägge vägarna. Låt det gamla numret (fastighetsbeteckningen) sitta kvar på brevlådan under en övergångsperiod om ca 1 år.

 

Sidan är uppdaterad

2011-01-23