Vätö-Sörgårdens samfällighetsförening © 2020

 

Åska och blixt

 

Grundläggande kunskaper om åskskydd. Det är inte ett 100 % skydd, bara en vägledning.

Ett åskmoln, Cumulonimbus, sträcker sig från cirka 2 km till mellan 8 och 10 km höjd och dess diameter är 10 till 20 km. Molnets omgivande temperatur är mellan ca 0 grader C till ca -50 grader C.

Åskmoln består av många celler med positiv och negativ laddning. Positiv laddning samlas i molnets övre del och negativ i dess lägre.

En blixt mot jord, en så kallad jordblixt, startar från en kraftigt uppladdad cell i åskmolnet. Hur detta sker i detalj är ännu ej helt klarlagt.

Blixtar mot mark från en negativt uppladdad cell kallas för negativa blixtar och är de vanligast förekommande. En jordblixt från en positiv cell kallas för positiv blixt och är i genomsnitt mycket starkare (mera ström, mera laddning etc).

I Sverige är positiva blixtar särskilt vanliga under höst, vinter och vår.

Läs mer på Uppsala universitets hemsida.

 

Sidan är uppdaterad
2012-07-22