Vätö-Sörgårdens samfällighetsförening © 2020

 

GDPR

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersätts PUL (Personuppgiftslagen) med en dataskyddsförordning från EU, General Data Protection Regulation, GDPR. Mycket av det som hittills funnits i PUL, finns också i den nya dataskyddsförordningen men förstärkt.

I Vätö-Sörgårdens medlemsregister finns enbart uppgifter som det är nödvändigt för föreningen att ha i kontakt med föreningens verksamhet; namn, adress, kontaktuppgifter och fastighetsbeteckning. Det är enbart styrelsen som har tillgång till dessa uppgifter.

Samtycke

"En viktig del av dataskyddsförordningen är att man måste få personens samtycke för att registrera personuppgifter, och upplysa om hur dessa kommer att användas". I en samfällighet som vår blir fastigheten automatiskt ansluten och ägarna blir upplagda i vårt medlemsregister. Det enda vi använder medlemsregistret till är att skicka ut meddelanden, kallelse till årsmöte och protokoll. Vi är enligt lagen om förvaltning av samfälligheter tvungna att föra ett medlemsregister då vi, i sin tur lyder under lagen om ekonomiska föreningar.

 

Sidan är uppdaterad

2018-06-14